Siedlisko

Plusy i minusy życia na prowincji

Jak wygląda życie z perspektywy mieszkańca małej miejscowości?

Omówienie roli rzeczoznawców majątkowych

Mnóstwo Polaków, którzy mają zamiar kupić mieszkanie albo dowolnego rodzaju nieruchomość, przede wszystkim zaś gdy zamierzają sfinansować zakup kredytem hipotecznym, musi przeprowadzić wycenę takiej nieruchomości. By tego dokonać należy cechować się odpowiednim wykształceniem i praktyką. Zagadnieniami z zakresu wyceny nieruchomości zajmują się ludzie, określani mianem rzeczoznawców majątkowych. Są to osoby mające właściwe w tym kierunku uprawnienia zawodowe. Takiego rodzaju uprawnienia można uzyskać jedynie kończąc odpowiednie studia (również podyplomowe), ale warunkiem jest także zaliczenie egzaminu przed komisją państwową i wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych.

W każdym mieście znajdziemy wielu rzeczoznawców majątkowych, trudno zatem wybrać tego właściwego. Wypada wiedzieć, że wszyscy rzeczoznawcy majątkowi muszą kierować się jednakowymi standardami w trakcie wykonywanej przez siebie działalności. W zakres tych standardów wchodzi przede wszystkim zasada bezstronności oraz kierowania się zasadami prawa i etyki zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy jest bowiem zawodem zaufania społecznego. Osoby wykonujące ten zawód mają do dyspozycji szereg narzędzi oraz metodologii pracy. To od nich samych zależy, którą metodę wyceny nieruchomości zastosują w stosunku do określonej nieruchomości.

Najczęściej spotykaną metodą wyceny nieruchomości jest metoda porównawcza, jednak nadaje się ona do zastosowania tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednio duża baza danych do jej zastosowania (czyli sprawdzi się ona dobrze np. w większych miejscowościach lub dla typowych rodzajów nieruchomości). Jak łatwo się domyślić, metoda ta opiera się na porównaniu nieruchomości przedstawionej do wyceny z historycznymi danymi względem nieruchomości o podobnej powierzchni w danej lokalizacji. Ostateczna wycena nieruchomości zależy jednak także od innych czynników, do jakich zalicza się także np. standard wyposażenia wnętrza.